Badsårsfeber 1177

Vad är badsårsfeber? – 1177

Badsårsfeber är en allvarlig sjukdom som beror på en infektion. Badsårsfeber är relativt ovanlig men risken ökar under varma somrar.

Läs andras frågor – 1177

Badsårsfeber är en allvarlig sjukdom som du kan få om du badar med öppna sår utomhus på sommaren. Det är framför allt äldre och personer med nedsatt …

Här kan du läsa ett urval av tidigare ställda frågor och svar. Alla personliga uppgifter i frågorna är borttagna så att den som ställt frågan inte ska kunna kännas igen.

1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina …

Badsårsfeber – Internetmedicin

Badsårsfeber är en allvarlig sjukdom men bakterien kan orsaka flera andra typer av lindrigare infektioner: diarré (som inte är kolera), sårinfektion, …

Behandlingsöversikt från Internetmedicin.se om badsårsfeber (vibriosis).

Sjukdomsinformation om vibrioinfektion – Folkhälsomyndigheten

Sjukdomsinformation om vibrioinfektion — Folkhälsomyndigheten

13 juli 2021 — Annan benämning: Vibriosis, vibrios, badsårsfeber … Privatpersoner hänvisas till 1177 för rådgivning och hjälp vid sjukdom: 1177 (1177.se).

Vibriobakterier lever främst i bräckt vatten. Bakteriernas tillväxt gynnas vid varma somrar då vattentemperaturen är högre än normalt. Om man badar i vatten där bakterien finns kan man drabbas av infektion. Annan benämning: Vibriosis, vibrios.

Vibrioinfektion (Sverige juli–september 2021)

Vibrioinfektion (Sverige juli–september 2021) — Folkhälsomyndigheten

Under sommaren 2021 har 29 fall av allvarligare vibrioinfektioner i sår eller blod (ibland kallat badsårsfeber) rapporterats.

Utbrottet av vibrioinfektion är över.

1177 Vårdguiden Uppsala – E-magin

1177 Vårdguiden Uppsala

1177.se/badklada Badsårsfeber Har du ett öppet sår på huden gör du säkrast i att avstå från bad. Vibriobakterier nns framför allt i salt och bräckt …

1177 Region Uppsala

Region Kalmar län – Var rädd om dig! – Facebook

Kontakta 1177 Vårdguiden eller närmaste hälsocentral för rådgivning och hjälp om du … öppet sår och det uppstår en sårinfektion, så kallad badsårsfeber.

Vårdgivarwebben – Smittskydd Kronoberg

Vi jobbar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Vad går just nu? Statistiken visar hur många samtal som inkommit till 1177 per …

Keywords: badsårsfeber 1177